Load...
 Du lịch - Xe điện
 Hoạt động kinh doanh
 Quảng cáo

 Danh bạ phòng ban

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XUÂN

ĐT : (04)38295006 – FAX: (04)39282773

Email:                                                   Website: dongxuancorp.com

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Tổng đài

ĐT cơ quan

I

Ban Giám đốc

 

1

Ông Hoàng Sơn

Bí thư Đảng ủy Chủ tịch HĐQT

16

39.280.920

2

Ông Đỗ Xuân Thuỷ

 

Tổng Giám đốc

 

19

39.254.659

 

3

Bà Đinh Mỹ Hạnh

Phó TGĐ

20

38.257.832

4

Ông Nguyễn Song Tùng

Phó TGĐ

25

39.280.678

II

 

Phòng Tổ chức – Hành chính

 

 

1

Phạm Tuyết Chinh

Trưởng phòng

24

38.295.006

2

Hà Thanh Tâm

Thư ký TGĐ

 

 

3

Nguyễn Thanh Huyền

Thư ký HĐQT

 

 

III

Phòng Kế toán

 

1

Hà Thị Minh

Kế toán trư­ởng

17

38.255.010

2

Nguyễn Hòa Hiền

Phó phòng

 

 

IV

Phòng Quản lý chợ

 

1

Lê Ngọc Sơn

Trưởng phòng

21

39.280.671

2

Vũ Thị Thanh Thuỷ

Phó phòng

 

 

3

Nguyễn Ngọc Hùng

Phó phòng

 

 

V

Phòng Kỹ thuật và QLCT

 

1

Phạm Tuấn Anh

Phó phòng

14

39.284.033

2

Đặng Thanh Liêm

Phó phòng

 

 

3

Nguyễn Việt Hoàn

Tổ trưởng

Tổ điện

 

38295585

VI

Phòng Bảo vệ

 

1

Trần Ngọc Thịnh

Trư­ởng phòng

26

38.282.170

2

Nguyễn Văn Mão

Phó phòng

 

 

3

Nguyễn Minh Đức

Phó phòng

 

 

4

Nguyễn Phi Long

Phó phòng

 

 

VII

BQL chợ đêm& tuyến phố đi bộ

 

1

Nguyễn Văn Tiến

Trưởng ban

 

 

2

Đinh Quang Vinh

Phó ban

 

 

3

Chu Đình Kiên

Phó ban

 

 

4

Hồ Viết Thắng

Phó ban

 

 

VIII

TT Khai thác DV – DL xe điện phố cổ HN

 

1

Hoàng Công Anh

Giám đốc TT

 

39.290.509

3

Trương Ngọc Đức

Phó GĐ TT

 

 

4

Trần Anh Tuấn

Phó GĐ TT

 

 

5

Phí Ngọc Tính

Phó GĐ TT

 

 

IX

Phòng Kinh doanh

 

1

2

3

Vũ Hà Thanh

Đỗ Tuấn Long

Hồ Minh Chiến

Trưởng phòng

Phó phòng

Phó phòng

15

38.284.595

 

Dịch vụ ăn uống Đồng Xuân

 

1

Nguyễn Văn Tại

Cửa hàng trưởng

 

39.284.324

 

Đội Dịch vụ vận chuyển

 

1

Đỗ Đức Thụ

Đội trư­ởng

 

39.280.170

2

Nguyễn Mạnh Quý

Đội phó

 

 

             

                                                                                                      CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XUÂN

 Liên kết website
 Quảng cáo