Load...
 Tourism - Electric car
 Business Activities
 Advertisement

 Danh bạ phòng ban

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XUÂN

ĐT : (04)38295006 – FAX: (04)39282773

Email:  dongxuancorp@gmail.com             Website: www.dongxuancorp.com

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Tổng đài

ĐT cơ quan

I

Ban Giám đốc

1

Nguyễn Song Tùng

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT

16

39.280.920

2

Hoàng Công Anh

Tổng Giám đốc

19

39.254.659

3

Hà Thị Minh

Phó TGĐ

25

38.257.832

4

Vũ Hà Thanh

Phó TGĐ

20

39.280.678

II

Phòng TC - HC

1

Phạm Tuyết Chinh

Trưởng phòng

24

38.295.006

2

Nguyễn Thanh Huyền

Phó phòng

 

 

III

Phòng Kế toán

1

Trần Thu Hà

Kế toán trư­ởng

17

38.255.010

2

Hoàng Thu Trang

Phó phòng

 

 

IV

Phòng Quản lý chợ

1

Lê Ngọc Sơn

Trưởng phòng

21

39.280.671

2

Nguyễn Ngọc Hùng

Phó phòng

 

 

3

Hà Thị Thanh Tâm

Phó phòng

 

 

4

Nguyễn Trường Sơn

Phó phòng

 

 

V

Phòng KT và QLCT

1

Phạm Tuấn Anh

Phó phòng

14

39.284.033

2

Đặng Thanh Liêm

Phó phòng

 

 

3

Nguyễn Việt Hoàn

Tổ điện

 

3.8295.585

VI

Phòng Kinh doanh

1

Đỗ Tuấn Long

Trưởng phòng

15

38.284.595

2

Nguyễn Hòa Hiền

Phó phòng

 

 

3

Hồ Minh Chiến

Phó phòng

 

 

VII

Phòng Bảo vệ

1

Nguyễn Minh Đức

Trưởng phòng

26

38.282.170

2

Nguyễn Văn Mão

Phó phòng

 

 

3

Lý Trần Toản

Phó phòng

 

 

4

Nguyễn Phi Long

Phó phòng

 

 

VIII

Đội DVVC

1

Đỗ Đức Thụ

Đội trưởng

 

39.280.170

2

Nguyễn Mạnh Quý

Đội phó

 

 

IX

BQL chợ đêm& tuyến phố đi bộ

1

Nguyễn Văn Tiến

Trưởng ban

 

39.284.032

2

Đinh Quang Vinh

Phó ban

 

 

3

Chu Đình Kiên

Phó ban

 

 

4

Hồ Viết Thắng

Phó ban

 

 

X

TT Khai thác DV – DL xe điện phố cổ HN

1

Phí Ngọc Tính

Giám đốc TT

 

39.290.509

2

Trương Ngọc Đức

Phó GĐ TT

 

 

3

Dương Ngọc Quang

Phó GĐ TT

 

 


                                                                                            CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XUÂN
 

 Website Links
 Advertisement