CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐỒNG XUÂN

 
 
 

 

 

 


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

 

                             Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

V/v trúng tuyển vị trí nhân viên phòng Kinh doanh và phòng Bảo vệ

 

 

          Căn cứ kết quả phỏng vấn ngày 20/3/2019, Phòng TC – HC thông báo đến các thí sinh tham gia phỏng vấn thi tuyển nhân viên phòng Kinh doanh và phòng Bảo vệ danh sách trúng tuyển dụng chính thức như sau:

         

          1. Nguyễn Thị Hằng, ngày sinh 05/9/1988.

          2. Hoàng Minh Cường, ngày sinh 16/02/1984.

          3. Vũ Anh Tú, ngày sinh 28/7/1992.

         

Các thí sinh trúng tuyển sẽ bắt đầu thử việc từ ngày 01/4/2019, thời gian thử việc 01 tháng.