CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐỒNG XUÂN

 
 
 

 

 

 


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

 


Hà Nội, ngày 30  tháng 4  năm  2019

 

THÔNG BÁO

V/v trúng tuyển vị trí nhân viên phòng Bảo vệ

          Căn cứ kết quả phỏng vấn ngày 25/4/2019, Phòng TC – HC thông báo đến các thí sinh tham gia phỏng vấn thi tuyển nhân viên phòng Bảo vệ danh sách trúng tuyển dụng chính thức như sau:

1. Phạm Minh Tráng, ngày Sinh 24/5/1995.

          Các thí sinh trúng tuyển sẽ bắt đầu thử việc từ ngày 01/6/2019, thời gian thử việc 01 tháng.