Các tổ chức đoàn thể

Các tổ chức đoàn thể Công ty Cổ phần Đồng Xuân gồm: Công đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên Công ty

         CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XUÂN

     * Ban chấp hành Công đoàn Công ty cổ phân Đồng Xuân nhiệm kỳ 2023 - 2028, gồm 09 đồng chí:

         HỘI  PHỤ NỮ CHỢ ĐỒNG XUÂN

   * Ban chấp hành Hội liên hiệp phụ nữ Công ty cổ phân Đồng Xuân nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 13 đồng chí:

         ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ  PHẦN ĐỒNG XUÂN

   * Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Đồng Xuân nhiệm kỳ 2022 - 2027, gồm 07 đồng chí:

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận