Cơ cấu tổ chức Công ty

Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty

 

 

Phòng Tổ chức – Hành chính

Thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc ban lãnh đạo Công ty trong công tác quản trị doanh nghiệp, quản trị tổ chức và hành chính; thực hiện chế độ chính sách với người lao động của Công ty theo quy định.

- Trưởng phòng:               Bà Phạm Tuyết Chinh

- Phó trưởng phòng:         Bà Nguyễn Thanh Huyền

Điện thoại liên hệ:             024.38.295.006

Phòng Kế Toán

Thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc ban lãnh đạo Công ty trong tổ chức thực hiện toàn bộ công tác tài chính – kế toán của công ty theo đúng chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, Luật Kế toán hiện hành và các quy định của pháp luật liên quan.

- Kế toán trưởng:             Bà Trần Thu Hà

- Phó trưởng phòng:        Bà Hoàng Thu Trang

Điện thoại liên hệ:            024.38.255.010

Ban Kiểm soát nội bộ

Thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc giám sát các phòng ban, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

- Trưởng ban:                  Ông Hoàng Việt Ánh

Điện thoại liên hệ: 

Phòng Quản lý chợ

Thực hiện chức năng quản lý các thành phần kinh tế được Công ty sắp xếp kinh doanh tại chợ Đồng Xuân, chợ Cầu Đông trong việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nội quy chợ và các quy định của Công ty.

- Trưởng phòng:               Ông Lê Ngọc Sơn

- Phó trưởng phòng:         Bà Hà Thị Thanh Tâm

Điện thoại liên hệ:             024.39.280.671

 Phòng Bảo vệ

 Thực hiện chức năng giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn PCCC tại chợ Đồng Xuân, chợ Cầu Đông và các địa bàn được giao quản lý. Cung cấp dịch vụ Bảo vệ.

- Trưởng phòng:               Ông Nguyễn Phi Long

- Phó trưởng phòng:         Ông Nguyễn Văn Mão

- Phó trưởng phòng:         Ông Lý Trần Toản

- Phó trưởng phòng:         Ông Nguyễn Ngọc Hùng

- Phó trưởng phòng:         Ông Nguyễn Trường Sơn

Điện thoại liên hệ:             024.38.282.170

Phòng Kỹ thuật và quản lý công trình

Thực hiện chức năng quản lý toàn bộ cơ sở hạ tầng, hệ thống thiết bị kỹ thuật và công trình chợ Đồng Xuân, chợ Cầu Đông và các hệ thống trang thiết bị kỹ thuật, dự án công trình khác được giao. Cung cấp dịch vụ sửa chữa điện, nước và các dịch vụ khác theo chức năng của phòng được cấp phép theo quy định.

- Trưởng phòng:               Ông Thái Duy Anh

- Phó trưởng phòng:         Ông Đặng Thanh Liêm

Điện thoại liên hệ:             024.39.284.033

Phòng Kinh doanh 

Thực hiện chức năng tổng hợp, theo dõi, giám sát việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch doanh thu của các đơn vị. Tham mưu xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm, kế hoạch chung hạn, dài hạn và chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty; Nghiên cứu đề xuất phát triển các hoạt động kinh doanh mới. Tham mưu xây dựng, tổ chức triển khai các kế hoạch, phương án kinh doanh, định giá các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Công ty. Tổ chức, quản lý, khai thác hiệu quả các hoạt động kinh doanh, dịch vụ được giao.

- Trưởng phòng:              Ông Phạm Tuấn Anh

- Phó trưởng phòng:        Ông Đỗ Tuấn Long

- Phó trưởng phòng:        Bà Nguyễn Hòa Hiền

Điện thoại liên hệ:            024.38.284.595

Ban Quản lý Chợ đêm và Tuyến phố đi bộ

 Thực hiện chức năng tổ chức, quản lý, khai thác các hoạt động kinh doanh tại chợ đêm Đồng Xuân và tuyến phố đi bộ.

- Trưởng ban:            Ông Nguyễn Văn Tiến

- Phó trưởng ban:      Ông Đinh Quang Vinh

- Phó trưởng ban:      Ông Hồ Viết Thắng

- Phó trưởng ban:      Ông Hồ Minh Chiến

Điện thoại liên hệ:      024.39.284.032

Trung tâm khai thác dịch vụ du lịch xe điện phố cổ Hà Nội

Thực hiện chức năng tổ chức quản lý, khai thác kinh doanh dịch vụ - du lịch và các hoạt động kinh doanh, dịch vụ khác được Công ty giao theo đúng phương án, đề án, kế hoạch được phê duyệt.

- Giám đốc trung tâm:             Ông Phí Ngọc Tính

- Phó Giám đốc Trung tâm:     Ông Trương Ngọc Đức

- Phó Giám đốc Trung tâm:     Ông Dương Ngọc Quang

Điện thoại liên hệ:                    024.39.290.509

Đội dịch vụ vận chuyển 

Thực hiện chức năng vận chuyển, bốc xếp hàng hóa tại chợ Đồng Xuân.

- Đội trưởng:            Ông Đỗ Đức Thụ

- Đội phó:                 Ông Nguyễn Mạnh Quý

Điện thoại liên hệ:    024.39.280.170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận