Định hướng phát triển

Công ty Cổ phần Đồng Xuân định hướng phát triển trên 04 lĩnh vực trọng yếu: phát triển Chợ Đồng Xuân; phát triển Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ; phát triển hoạt động du lịch; phát triển kinh doanh, dịch vụ.

     1. Định hướng phát triển Chợ Đồng Xuân: Tập trung đầu tư quy hoạch, cải tạo đồng bộ khu vực Chợ Đồng Xuân – Bắc Qua với Đề án phát triển khu vực Đồng Xuân – Bắc Qua thành trung tâm thương mại, dịch vụ chất lượng cao của quận Hoàn Kiếm. Bảo tồn các giá trị truyền thống kết hợp với môi trường văn minh, hiện đại.

      2. Định hướng phát triển Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ: Gắn với chủ trương phát triển kinh tế đêm của quận Hoàn Kiếm, hướng tới mục tiêu trở thành điểm du lịch hấp dẫn, an toàn cho du khách và là điểm sáng trong phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch của quận và Thành phố.

     3. Định hướng phát triển hoạt động du lịch: Phát triển hoạt động du lịch theo hướng liên kết gắn với lợi thế độc đáo của Khu phố cổ Hà Nội, Chợ Đồng Xuân, Chợ Đêm & Tuyến phố đi bộ, du lịch xe ô tô điện để xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo, có tính cạnh tranh cao.

     4. Định hướng phát triển kinh doanh, dịch vụ: Hướng tới dịch vụ chất lượng, tiện ích. Tập trung nâng cấp cơ sở hạ tầng, xây dựng tiêu chuẩn dịch vụ, đào tạo đội ngũ nhân viên phù hợp với từng loại hình dịch vụ. Khai thác hiệu quả thế mạnh của thị trường gần 3000 hộ kinh doanh bán buôn tại chợ Đồng Xuân, chợ Cầu Đông, chợ Đêm Đồng Xuân & Tuyến phố đi bộ để nghiên cứu phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ, phân phối hàng hóa, sản phẩm có uy tín, chất lượng gắn với thương hiệu công ty, gắn với bảo vệ môi trường, bảo vệ cộng đồng.

Phương châm hoạt động công ty luôn hướng tới

Đảm bảo hài hòa lợi ích lâu dài của Nhà nước;

lợi ích chính đáng của khách hàng

và lợi ích bền vững của Công ty

 

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận