day,00/month/0000
Giá trị cốt lõi
Giá trị cốt lõi
Chức năng chính là tổ chức quản lý, khai thác, cho thuê mặt bằng, cung cấp các dịch vụ tại chợ Đồng Xuân, là chợ bán buôn lớn nhất khu vực phía bắc.  Nằm trong quần thể khu phố cổ Hà Nội, thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm, công trình chợ Đồng Xuân có bề dày lịch sử ...
Tầm nhìn sứ mệnh
Tầm nhìn sứ mệnh
  Chức năng chính là tổ chức quản lý, khai thác, cho thuê mặt bằng, cung cấp các dịch vụ tại chợ Đồng Xuân, là chợ bán buôn lớn nhất khu vực phía bắc.  Nằm trong quần thể khu phố cổ Hà Nội, thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm, công trình chợ Đồng Xuân có bề dày ...
GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XUÂN
GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XUÂN
Công ty Cổ phần Đồng Xuân được thành lập theo Giấy phép số 2548/GP-UBND ngày 20/6/1996 của UBND Thành phố Hà Nội, là doanh nghiệp có cổ phần Nhà nước chi phối chiếm 71%.   Chức năng chính là tổ chức quản lý, khai thác, cho thuê mặt bằng, cung cấp các dịch vụ tại chợ Đồng ...