Đi chợ Cầu Đông
Đi chợ Cầu Đông
Chợ Cầu Đông đã từ lâu đời được gắn với câu ca dao:  "Bà già đi chợ Cầu Đông Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng..."
BÁC HỒ THĂM CHỢ TẾT ĐỒNG XUÂN
BÁC HỒ THĂM CHỢ TẾT ĐỒNG XUÂN
Hôm ấy vào 30 tháng Chạp năm Quý Mão 1963, Bác Hồ đã đến thăm chợ Tết Đồng Xuân - Hà Nội. Bác định mua một đóa hoa huệ - loài hoa trinh bạch mà Người rất yêu thích, nhưng không mua được, Người rất buồn. Thiếu tướng Phan Văn Xoàn, nguyên Tư lệnh Bộ đội Cảnh vệ hồi niệm lại ...
Các Phòng, Ban, Đơn vị
Các Phòng, Ban, Đơn vị
Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Đồng Xuân gồm: 06 Phòng chuyên môn; 02 Ban; 02 đơn vị trực thuộc.
Các tổ chức đoàn thể
Các tổ chức đoàn thể
Các tổ chức đoàn thể Công ty Cổ phần Đồng Xuân gồm: Công đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên Công ty
Đảng bộ Công ty Cổ phần Đồng Xuân
Đảng bộ Công ty Cổ phần Đồng Xuân
Đảng bộ Công ty cổ phần Đồng Xuân là Đảng bộ cấp cơ sở trực thuộc Đảng bộ quận Hoàn Kiếm, có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng quy định Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Định hướng phát triển
Định hướng phát triển
Công ty Cổ phần Đồng Xuân định hướng phát triển trên 04 lĩnh vực trọng yếu: phát triển Chợ Đồng Xuân; phát triển Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ; phát triển hoạt động du lịch; phát triển kinh doanh, dịch vụ.
Thông tin chung về Công ty Cổ phần Đồng Xuân
Thông tin chung về Công ty Cổ phần Đồng Xuân
Công ty Cổ phần Đồng Xuân được thành lập theo Giấy phép số 2548/GP-UBND ngày 20/6/1996 của UBND Thành phố Hà Nội, là doanh nghiệp có cổ phần Nhà nước chi phối chiếm 71% với c hức năng chính là tổ chức quản lý, khai thác, cho thuê mặt bằng, cung cấp các dịch vụ tại chợ Đồng ...