BCH QUÂN SỰ CÔNG TY THAM GIA HUẤN LUYỆN, KIỂM TRA BẮN ĐẠN THẬT TRUNG ĐỘI SÚNG CỐI 82MM

Thực hiện Kế hoạch số 331/KH-TM ngày 19/6/2024 của BCH Quân sự quận Hoàn Kiếm về việc Huấn luyện bổ sung và kiểm tra bắn đạn thật Trung đội súng cối 82mm Dân quân tự vệ năm 2024, BCH Quân sự Công ty Cổ phần Đồng Xuân đã tham gia huấn luyện và thực hiện bài kiểm tra

Ngày 04/7/2027, BCH Quân sự Công ty Cổ phần Đồng Xuân đã cử lực lượng dân quân tự vệ tham gia huấn luyện và kiểm tra bắn đạn thật Trung đội súng cối 82mm Dân quân tự vệ năm 2024. Việc tham gia công tác huấn luyện và kiểm tra nhằm đánh giá kết quả huấn luyện, trình độ thao tác hiệp đồng, chất lượng VKTB, khả năng hoàn thành nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của Trung đội súng cối 82mm.

Trung đội Cối 82mm Công ty Cổ phần Đồng Xuân tham gia huấn luyện và kiểm tra

Kết quả kiểm tra: các khẩu đội đã hoàn thành tiêu diệt được cả 2 mục tiêu; Khẩu đội 2 đạt loại giỏi: 2 viên tiêu diệt 2 mục tiêu; khẩu đội 1 loại khá: 4 viên tiêu diệt 2 mục tiêu. Đạn tiêu hao 6 viên, lực lượng tham gia tập huấn và vũ khí khí an toàn

Trung đội Cối 82mm Công ty Cổ phần Đồng Xuân tham gia huấn luyện và kiểm tra

Trung đội Cối 82mm Công ty Cổ phần Đồng Xuân tham gia huấn luyện và kiểm tra

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận