Chi bộ 4 tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề quý I/2024

Trong thời gian qua, thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU ngày 6/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới của cấp uỷ Đảng cơ sở” và Kế hoạch số 124-KH/QU ngày 15/8/2023 của Quận ủy Hoàn Kiếm, Đảng ủy Công ty Cổ phần Đồng Xuân đã ban hành Kế hoạch Xây dựng mô hình “Chi bộ 4 tốt” tới các chi bộ trực thuộc, qua đó đề ra 4 nhiệm vụ chính đó là: (1) Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; (2) Chất lượng sinh hoạt tốt; (3) Đoàn kết, kỷ luật tốt; (4) Cán bộ, đảng viên tốt.

Nhằm cụ thể hóa sự chỉ đạo của Đảng ủy Công ty, sáng ngày 13/4/2024, Chi bộ 4-Đảng bộ Công ty Cổ phần Đồng Xuân đã tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề quý I/2024 với nội dung: Nâng cao hiệu quả hoạt động của phòng Kinh doanh. Tới dự buổi sinh hoạt chuyên đề có Đ/c Nguyễn Song Tùng - QUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; Đ/c Hoàng Công Anh - Phó Bí thư đảng ủy, Tổng Giám đốc và đ/c Vũ Hà Thanh - Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy,  Phó TGĐ Công ty và toàn thể đảng viên chi bộ.

Chi bộ 4 trực thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Đồng Xuân gồm các đồng chí đảng viên công tác tại phòng Kinh doanh - đơn vị kinh doanh có nhiệm vụ: Tham mưu, đề xuất với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty về xây dựng định hướng phát triển kinh doanh trung hạn, dài hạn và hằng năm; Giám sát, kiểm tra các đơn vị trong Công ty trong thực hiện kế hoạch năm; Tổ chức, thực hiện các phương án kinh doanh thương mại và quản lý dịch vụ do Công ty cung cấp.

Trong những năm qua, Chi bộ 4 đã phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng viên, không có đảng viên vi phạm những điều Đảng viên không được làm, 100% Đảng viên trong chi bộ đạt Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ đã tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, trong đó nhiều việc khó, việc mới đã được tập trung giải quyết như: tham mưu xây dựng phương án gia hạn và ký phụ lục hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh tại chợ Đồng Xuân từ 01/01/2024 đến 31/12/2024 với phương châm chia sẻ khó khăn của người kinh doanh tại chợ đã được bà con kinh doanh đồng tình ủng hộ; Phương án chuyển đổi mô hình quản lý dịch vụ vận chuyển, bốc xếp hàng hóa và nhiều phương án kinh doanh khác góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty. Trong năm 2023, Chi bộ 4 được Công ty đánh giá là chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, tập thể phòng Kinh doanh là tập thể Lao động xuất sắc.

Tại buổi sinh hoạt Chuyên đề, các đồng chí đảng viên tích cực tham gia ý kiến nhằm phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu của người đảng viên trong việc “Nâng cao hiệu quả hoạt động của Phòng Kinh doanh”. Đó là việc đề xuất các mặt hàng kinh doanh mới; sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất của chợ để khai thác dịch vụ quảng cáo, tăng cường áp dụng chuyển đổi số, số hóa trong công tác quản lý các dịch vụ như hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh, quản lý và khai thác có hiệu quả các dịch vụ tại chợ... Đặc biệt là ý kiến phát biểu của đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Công ty về tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh, chủ động tìm kiếm mặt hàng, ngành hàng, các dịch vụ khác để tăng doanh thu; cần đặt chỉ tiêu phấn đấu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cho từng năm.

Nhìn nhận những thuận lợi, khó khăn và chỉ rõ nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, Đ/c Phạm Tuấn Anh - Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ 4, Trưởng phòng Kinh doanh đã yêu cầu các đồng chí Đảng viên nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tập trung vào các giải pháp cụ thể nhằm từng bước “Nâng cao hiệu quả hoạt động của phòng Kinh doanh” trong thời gian tới. Đề nghị Đảng ủy - Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc quan tâm tạo điều kiện hơn nữa cho hoạt động của Phòng về đào tạo, tuyển dụng nhân sự có năng lực đáp ứng yêu cầu kinh doanh trong tình hình mới; Cơ chế khuyến khích, động viên cán bộ nhân viên.

Phát biểu chỉ đạo, Đ/c Nguyễn Song Tùng - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty ghi nhận những kết quả mà chi bộ 4 đã đạt được trong thời gian qua cũng như sự chuẩn bị chu đáo của cấp ủy chi bộ cho buổi sinh hoạt chuyên đề. Đồng tình với các ý kiến mà các đồng chí Đảng viên đã đóng góp tại buổi sinh hoạt. Đề nghị cấp ủy chi bộ và các đồng chí đảng viên thực hiện tốt các nhiệm vụ:

Một là, thực hiện nghiêm túc, nề nếp chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng. Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đoàn kết nội bộ. Cấp ủy phải lắng nghe và giải quyết nguyện vọng chính đáng của đảng viên, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng nhân rộng tấm gương đảng viên tiêu biểu, đồng thời phê bình, xử lý đảng viên vi phạm.

Hai là, nâng cao chất lượng điều hành trong sinh hoạt chi bộ, theo hướng thiết thực, trọng tâm, trọng điểm, kịp thời thông tin phổ biến, quán triệt chủ trương, nghị quyết, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, chính sách pháp luật của Nhà nước,... Nội dung sinh hoạt phải cụ thể sát với các nhiệm vụ của Chi bộ 4 được giao. Dành thời gian thỏa đáng cho phần thảo luận, có những gợi mở để các đảng viên tham gia thảo luận.

Ba là, nâng cao ý thức đảng viên trong việc tham gia sinh hoạt chi bộ, đảng viên dự họp phải tham gia ý kiến đóng góp, thể hiện rõ chính kiến của mình, tham gia biểu quyết, xây dựng Nghị quyết và quyết định những vấn đề quan trọng của chi bộ.

Đ/c Bí thư Đảng ủy mong muốn rằng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo chi bộ 4 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2024.

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận