Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách

Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách
Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ - Điểm đến hấp dẫn của Du khách

Khu vực phố đi bộ và chợ đêm phố cổ Hà Nội luôn có sức hút lớn với người dân và du khách. Cùng bạn bè, người thân tản bộ cuối tuần ở đây, thưởng thức những món ăn ngon, hòa mình vào những màn trình diễn đặc sắc sẽ giúp du khách thư giãn và nạp đầy năng lượng cho một tuần hiệu quả sắp tới.

Chợ đêm phố cổ hay còn được nhiều người gọi với cái tên gắn liền với khu chợ nổi tiếng của Hà Nội - chợ đêm Đồng Xuân đã trở nên quen thuộc với người dân Hà thành. 

Chợ đêm phố cổ Hà Nội chính thức mở cửa vào năm 2003, hoạt động từ 18:00 - 23:00 tối cuối tuần (Thứ 6, thứ 7 & Chủ Nhật). Chợ nằm trên những con phố cổ kính của Hà Nội kéo dài 3km chạy dọc bao quát các con phố Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Đồng Xuân và kết thúc tại cổng chợ Đồng Xuân

Chợ đêm Đồng Xuân và tuyến phố đi bộ không chỉ thu hút khách du lịch khắp nơi bởi tiếng tăm vang xa mà ngay tại đây, du khách có thể thoải mái mua sắm, lựa chọn nhiều mặt hàng đa dạng tại chợ phiên độc đáo.

Cứ vào 3 ngày cuối tuần, chợ đêm phố cổ Hà Nội lại là điểm tụ hội tấp nập của người dân buôn bán và du khách thập phương. Với xấp xỉ 4000 gian hàng lớn nhỏ, hàng nghìn mặt hàng đa dạng từ quần áo, giày dép, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, handmade, phụ kiện đi kèm như: mũ nón, mắt kính, vòng đeo…đều có giá rất hợp lý và phải chăng. Ví dụ:

  • Áo len, quần jeans có giá từ 90.000 - 150.000 VNĐ;
  • Móc khóa trang trí, hình vui nhộn độc đáo có giá từ 15.000 - 20.000 VNĐ;
  • Túi vải, khăn tay, tất, túi xách, giày dép… có giá từ 20.000VNĐ - 200.000 VNĐ/ tùy món...

Cách chợ đêm phố cổ Hà Nội chỉ 270m đi bộ chính là “con phố không ngủ” Tạ Hiện. Mỗi khi đêm đến, khi đặt chân tới đây du khách sẽ bị choáng ngợp bởi không gian tấp nập nhộn nhịp người qua lại. Hình ảnh những bạn trẻ hay du khách nước ngoài chuyện trò rôm rả, nhâm nhi từng ngụm bia mát lạnh đã gây ấn tượng mạnh với những người lần đầu ghé Tạ Hiện. Dường như mọi rào cản về ngôn ngữ, văn hóa ẩm thực đã bị xóa nhòa, tất cả hòa quyện trong không khí sôi động, náo nhiệt. Tất cả nhâm nhi chút đồ ăn vặt và cùng nhau tận hưởng cuộc sống Hà Nội về đêm trong từng khoảnh khắc.  

Chợ đêm phố cổ Hà Nội

Ở 2 đầu phố đi bộ Hà Nội, vào mỗi tối thứ 7 hàng tuần đều có tổ chức biểu diễn các tiết mục văn hóa - nghệ thuật do Hội Nhạc sĩ Việt Nam biểu diễn. Các tiết mục như: chầu văn, hát chèo, ca trù… thu hút sự quan tâm rất lớn của người dân và du khách. 

Chợ đêm phố cổ Hà NộiĐông đảo người dân ngồi thưởng thức tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ 

Phố Hàng Chiếu (cách chợ đêm phố cổ 400m) vốn dĩ khá đẹp vào ban ngày nhưng khi màn đêm buông xuống lại càng lung linh huyền ảo. Tuyến phố này cũng trở thành phố đi bộ phục vụ khách tham quan vui chơi mua sắm vào những buổi tối cuối tuần. Dù đông người qua lại nhưng tuyến đường cũng không quá ồn ào. Bước đi trên phố bạn vẫn có thể cảm nhận được sự tĩnh tại, thư thái. 

Chợ đêm phố cổ Hà NộiNhững nhóm nhạc trẻ nghiệp dư say sưa biểu diễn. Những giai điệu tươi vui như níu bước chân du khách 

Ngoài ra ở khu vực dọc hồ Hoàn Kiếm cũng thường xuyên có các hoạt động vui chơi, giải trí dành cho các bạn nhỏ, các bạn trẻ lứa tuổi học sinh, sinh viên… rất sôi nổi và đặc sắc. Bạn có thể đến xem hoặc tham gia vào các hoạt động để tăng phần kết nối cộng đồng.

 

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận