Công tác tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy tại Công ty Cổ phần Đồng Xuân

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo"; Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 18/1/2023 của UBND quận Hoàn Kiếm về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội "về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo", với mục đích không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, hoạt động của công ty, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế trong tình hình mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công nhân viên công ty và các hộ kinh doanh, Đảng ủy – HĐQT - Ban Tổng Giám đốc công ty luôn xác định công tác tiếp công dân, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên nhằm góp phần ổn định chính trị - trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển KT-XH tại công ty và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các hộ kinh doanh.

Nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của các hộ kinh doanh, Đảng ủy Công ty đã nghiêm túc thực hiện và duy trì lịch tiếp công dân thường xuyên hàng tuần, định kỳ Đồng chí Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT Công ty xây dựng lịch tiếp công dân hàng tháng theo đúng quy định.
Đ/c Nguyễn Song Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty họp giao nhiệm vụ cho các đồng chí đại diện Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát nội bộ và thư ký trong công tác tiếp dân

 

Đ/c Nguyễn Song Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty tiếp công dân tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8/2023

Đối với những nội dung phát sinh trong quá trình hoạt động, quản lý chợ như: Công tác ký phụ lục gia hạn Hợp đồng cho thuê địa điểm kinh doanh; Các kế hoạch, phương án giải quyết lấn chiếm, thực hiện văn minh thương mại, đảm bảo an toàn PCCC; Những kiến nghị về công tác thu thuế, thu tiền thuê địa điểm kinh doanh và những thắc mắc liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh tại chợ..., Đảng ủy đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tổ chức các hội nghị đối thoại, làm việc trực tiếp với các hộ kinh doanh để tiếp thu ý kiến, giải thích và giải quyết thỏa đáng, đúng quy định. Do đó quyền lợi và nghĩa vụ của người kinh doanh được quan tâm đúng mức, tạo sự đồng thuận cao góp phần ngăn ngừa, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện phức tạp tại chợ, qua đó đã góp phần giữ môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn chợ, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động

Đ/c Hà Thị Minh - Phó Tổng Giám đốc Công ty đối thoại với các hộ kinh doanh về xây dựng ngành hàng kiểu mẫu
Qua công tác tiếp dân và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của các hộ kinh doanh, mối quan hệ giữa Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty với cán bộ, nhân viên và các hộ kinh doanh được gắn kết, góp phần củng cố khối đại đoàn kết, làm cơ sở chính trị vững chắc, động lực phát huy sức mạnh tổng hợp phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chợ Đồng Xuân, chợ Cầu Đông “Văn minh – Hiện đại – Hiệu quả” và Công ty Cổ phần Đồng Xuân ngày càng phát triển.
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận