Công ty Cổ phần Đồng Xuân triển khai thu phí không dùng tiền mặt tại các điểm trông giữ phương tiện

Nhằm thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ và Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 30/12/2022 của Thành ủy Hà Nội về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội và Quận Hoàn Kiếm, Công ty Cổ phần Đồng Xuân thí điểm triển khai ứng dụng công nghệ thông minh quản lý, điều hành thu phí không dùng tiền mặt tại các điểm trông giữ phương tiện do Công ty khai thác.

Kể từ ngày 01/7/2024, Công ty Cổ phần Đồng Xuân triển khai thu phí không dùng tiền mặt tại 100% các điểm trông giữ phương tiện do Công ty đang khai thác. Mục đích của mô hình là đưa các ứng dụng công nghệ vào quản lý, điều hành điểm trông giữ xe máy, ô tô, từng bước hình thành hệ thống giao thông thông minh; từng bước tạo thói quen không sử dụng tiền mặt khi thanh toán giá dịch vụ trông giữ xe của người dân trên địa bàn Thành phố; tăng cường công tác quản lý nhà nước đồng thời minh bạch trong công tác thu giá dịch vụ trông giữ xe tại các điểm trông giữ phương tiện tạm thời; bảo đảm an ninh, trật tự, đô thị ngăn nắp, xã hội văn minh.

Bảng niêm yết giá trông giữ phương tiện tại các điểm trông giữ do Công ty khai thác

Qua thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 15/4/2024 đến nay, hầu hết việc triển khai tại các bãi đỗ ô tô đều thuận lợi, không gặp nhiều khó khăn bởi các điểm trông giữ xe không dùng tiền mặt sử dụng công nghệ dựa trên những nền tảng thanh toán sẵn có, đã quen dùng với người dân. Tuy nhiên tại một số điểm trông xe máy tạm thời trên hè phố, Công ty ghi nhận nhiều trường hợp người dân hạn chế tiếp cận về công nghệ, không có điện thoại thông minh hoặc điện thoại không có Internet, không có tài khoản ngân hàng, ứng dụng thanh toán. Với các trường hợp này, Công ty vẫn bố trí nhân viên thu phí bằng tiền mặt hoặc hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng thanh toán khác có sẵn trên điện thoại cá nhân.

Nhân viên trông giữ phương tiện xuất vé cho người dân bằng thiết bị đọc thẻ cầm tay

Đối với bãi đỗ xe kín, đơn vị sử dụng công nghệ RFID (công nghệ đang sử dụng trong thu phí tự động không dừng ETC) và công nghệ trí thông minh nhân tạo để nhận dạng biển số, với độ chính xác cao để kiểm soát phương tiện vào ra các điểm đỗ xe.

Với điểm đỗ lòng đường, nhân viên sẽ sử dụng thiết bị đọc thẻ cầm tay, công nghệ sử dụng RFID - nhận diện thẻ Etag định danh gắn trên phương tiện và công nghệ nhận dạng biển số từ ảnh chụp phương tiện. 

Nhân viên trông giữ phương tiện xuất vé cho người dân

Xe gắn thẻ Etag nên tài khoản có tiền do đã liên thông thẻ ETC, Epass với ngân hàng. Ô tô ra, vào điểm đỗ sẽ thanh toán tự động trừ tiền ngay. Nếu ô tô chưa có thẻ Etag hoặc xe máy, khách hàng sẽ thanh toán thông qua mã QR do nhân viên cung cấp.

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận