CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XUÂN VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XUÂN VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XUÂN VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XUÂN VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XUÂN VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XUÂN VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XUÂN VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XUÂN VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XUÂN VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XUÂN VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XUÂN VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XUÂN VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XUÂN VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XUÂN VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XUÂN VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XUÂN VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XUÂN VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XUÂN VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XUÂN VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XUÂN VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XUÂN VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XUÂN VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản của mọi gia đình và xã hội. Thực hiện tốt công tác PCCC là đã bảo vệ được tính mạng, tài sản, giữ được bình yên, hạnh phúc cho mọi gia đình và xã hội.

Thời gian qua nhiều vụ cháy xảy ra đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội. Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản của mọi gia đình và xã hội. Thực hiện tốt công tác PCCC là đã bảo vệ được tính mạng, tài sản, giữ được bình yên, hạnh phúc cho mọi gia đình và xã hội. Trong cuộc sống, nhiều lúc chỉ cần một phút lơ là, bất cẩn là có thể để xảy ra cháy. Với chức năng quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Đồng Xuân, một ngôi chợ có bề dày lịch sử tồn tại hơn 130 năm, việc đảm bảo an toàn PCCC cho hơn 2000 hộ kinh doanh tại chợ là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Công ty. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, nhiều năm qua, Đảng ủy, Hội đồng quản trị Công ty đã luôn bám sát chỉ đạo của các cấp, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng Công an quận Hoàn Kiếm, Chính quyền, Công an Phường Đồng Xuân tổ chức thực hiện tốt công tác PCCC tại chợ Đồng Xuân. Trong suốt quá trình kể từ khi thành lập Công ty năm 1996 đến nay, chợ Đồng Xuân luôn được đảm bảo an toàn, không để xảy ra cháy nổ, tâm lý người kinh doanh yên tâm hơn tạo sự phát triển cho môi trường kinh doanh tại chợ.

        Công ty luôn chú trọng xây dựng kế hoạch, phương án PCCC, mỗi năm đầu tư cho công tác PCCC lên đến hàng tỷ đồng để duy trì ổn định hoạt động của hệ thống PCCC tại chợ, hệ thống thiết bị kỹ thuật, hệ thống điện, nước; thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, thay thế kịp thời những thiết bị, vòi cứu hỏa cũ hỏng không đảm bảo an toàn.

 


         Công tác xây dựng lực lượng được quan tâm, Công ty đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ huy PCCC Công ty gồm Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị. Căn cứ vào đặc thù hoạt động, chức năng nhiệm vụ tổ chức phân công trách nhiệm cụ thể đến các thành viên trong đó, phân công 01 đồng chí Phó Tổng Giám đốc chỉ đạo công tác PCCC tại chợ Đồng Xuân; 01 đồng chí Phó Tổng Giám đốc chỉ đạo công tác PCCC tại chợ Đêm & Tuyến phố đi bộ; 01 đồng chí Phó Tổng Giám đốc phụ trách công tác PCCC tại các điểm kinh doanh dịch vụ. Đội PCCC Công ty gồm gần 100 đội viên thuộc phòng Bảo vệ, BQL chợ Đêm, & Tuyến phố đi bộ.

       Hàng năm Công ty phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC và cấp chứng chỉ cho các đội viên thuộc Đội chữa cháy nghĩa vụ Công ty và người kinh doanh tại chợ.


 

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận