Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần Đồng Xuân - Đại hội của “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”

Ngày 09/3/2023, Công ty Cổ phần Đồng Xuân đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn lao động quận Hoàn Kiếm và Đảng ủy Công ty Cổ phần Đồng Xuân:

-  Đ/c Lê Hoàng Thủy Vân – Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm;

-  Đ/c Nguyễn Song Tùng – Quận ủy viên, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Đặc biệt là sự có mặt của 86 đồng chí là đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội đã nghiêm túc đánh giá kết quả hoạt động của BCH Công đoàn khóa VI; Đồng thời thảo luận, tham gia ý kiến về phương hướng nhiệm vụ công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028; đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Công đoàn quận Hoàn Kiếm lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.


Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành công đoàn Công ty Cổ phần Đồng Xuân khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 11 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn quận Hoàn Kiếm lần thứ XIX gồm 02 đồng chí đại biểu chính thức


Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn Công ty Cổ phần Đồng Xuân lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028


Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn Công ty Cổ phần Đồng Xuân lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028


BCH Công đoàn Công ty Cổ phần Đồng Xuân lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Đồng Xuân khóa VII, đã bầu

-      Đ/c Vũ Hà Thanh – Phó Tổng Giám đốc Công ty giữ chức danh Chủ tịch Công đoàn khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028;

-      Đ/c Phạm Tuấn Anh – Trưởng phòng Kinh doanh giữ chức danh Phó chủ tịch Công đoàn khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028;

-      Đ/c Nguyễn Phi Long – Trưởng phòng Bảo vệ giữ chức danh Phó chủ tịch Công đoàn khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028;

 

Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Đồng Xuân khóa VII, Đ/c Vũ Hà Thanh đã phát biểu cảm ơn sự tin tưởng của các đại biểu đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn khóa VIII và xin hứa: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ cở; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn và năng lực đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Đẩy mạnh công tác chăm lo lợi ích thiết thực cho cán bộ đoàn viên Công đoàn và CBCNVCLĐ Công ty góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu định hướng của Công ty, xây dựng quận Hoàn Kiếm giầu đẹp, thanh lịch, văn minh và hiện đại./.

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận