ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, sáng ngày 22/6/2024, Công ty Cổ phần Đồng Xuân đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2023, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch năm 2024 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Tới dự Đại hội có đại diện các Sở, ngành Thành phố, UBND quận Hoàn Kiếm. Về phía lãnh đạo Công ty Cổ phần Đồng Xuân có: ông Nguyễn Song Tùng - Quận ủy viên, Chủ tịch HĐQT Công ty, ông Hoàng Công Anh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty, các ông, bà thành viên HĐQT, cổ đông cùng đại diện các Phòng, ban, đơn vị trong Công ty.


(Các đại biểu tham dự Đại hội)

Báo cáo tại Đại hội, lãnh đạo Công ty Cổ phần Đồng Xuân nhận định, đánh giá: Năm 2023 là năm có nhiều khó khăn và ẩn chứa nhiều thách thức cho các doanh nghiệp, trong đó có Công ty Cổ phần Đồng Xuân. Mc dù vy, với sự đoàn kết, nỗ lực của lãnh đạo Đảng ủy – HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty Cổ phần Đồng Xuân vượt qua khó khăn, thích ứng linh hoạt để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch tại Đại hội cổ đông thường niên 2023 đã đề ra.

(Ông Vũ Thành Kiên – Thành viên HĐQT, Phó TGĐ báo cáo hoạt động của HĐQT)


(Ông Hoàng Công Anh – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc báo cáo tại Đại hội)

(Ông Nguyễn Song Tùng – Chủ tịch HĐQT trao quyết định khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023)

Ông Nguyễn Song Tùng – Chủ tịch HĐQT điều hành Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình theo quy định, bao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023;  Kế hoạch SXKD năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo hoạt động của BKS; Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024…

(Ông Nguyễn Song Tùng – Chủ tịch HĐQT điều hành Đại hội thảo luận)

(Cổ đông tham gia ý kiến đóng góp đối với định hướng, phát triển Công ty trong thời gian tới)

Đại hội cũng đánh giá năm 2024 sẽ là một năm có nhiều biến động trong cả kinh tế và chính trị toàn cầu. Tình hình kinh tế - xã hội trong nước có nhiều cơ hội và thách thức. Do đó, tập thể lãnh đạo cùng các cán bộ nhân viên Công ty tiếp tục đoàn kết, phát huy những kết quả đạt được, bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và mục tiêu phát triển Công ty giai đoạn 2020-2025, thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024 mà Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 đã biểu quyết thông qua.


Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận