HỘI NGHỊ TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH SỬ DỤNG PHẦN MỀM VÀ CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ ĐO XA

Ngày 28/5/2024, Công ty đã tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn vận hành sử dụng phần mềm và công tơ điện tử đo xa tới nhân viên tổ điện, nhân viên quản lý hóa đơn, nhân viên quản lý ngành.

Nhằm mang đến sự thuận tiện trong việc giám sát quản lý và vận hành hệ thống thu thập dữ liệu công tơ điện từ xa tự động theo lộ trình chuyển đổi số, Công ty Cổ phần Đồng Xuân đã thay thế công tơ điện truyền thống bằng công tơ điện điện tử và làm việc với Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghiệp Hữu Hồng xây dựng ứng dụng tự động thu thập và quản lý dữ liệu đo đếm từ xa (AMR).

Hệ thống WEBAMR được xây dựng để cung cấp các công cụ thống kê báo cáo dữ liệu công tơ, trạng thái kết nối của các thiết bị hệ thống, đáp ứng nhanh chóng quá trình mua bán điện. Hệ thống có chức năng hỗ trợ điện lực quản lý và khai thác thu thập dữ liệu hệ thống đo xa (RF, PLC, GPRS/3G). Đồng thời cho phép giám sát quá trình vận hành, tính toán tổn thất điện năng, cũng như các cảnh báo trong quá trình đo đếm dữ liệu của công tơ.

Các chức năng chính của hệ thống WEBAMR:

-         Quản lý hệ thống (hệ thống, người dùng)

-         Thu Thập dữ liệu

-         Quản lý các chức năng của bộ tập trung

Các chức năng tiện ích khác (báo cáo truy vấn sự kiện hệ thống, sự kiện và cảnh báo, Truy vấn dung lượng truy cập mạng)

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận