Mô hình Dân vận khéo “Khéo trong tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh thực hiện tốt nghĩa vụ thuế” của chi bộ 2 – Đảng bộ Công ty Cổ phần Đồng Xuân

Sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID – 19, tình hình kinh tế thế giới và trong nước có những diễn biến phức tạp đã tác động không nhỏ đến tình hình hoạt động của các doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của bà con tiểu thương tại chợ Đồng Xuân. Xác định công tác thuế là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, hằng năm, Đảng ủy Công ty cổ phần Đồng Xuân chỉ đạo các phòng ban chức năng của Công ty phối hợp với Đội thuế số 8 – Chi cục thuế quận Hoàn Kiếm triển khai tốt công tác thu thuế tại chợ. Trong đó, Chi bộ 2 - Phòng Quản lý chợ được giao nhiệm vụ trực tiếp phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh trong công tác thuế.

Thưc hiện Quyết định số 2303/ QĐ-UB ngày 06/6/2022 của UBND quận Hoàn Kiếm về Ban hành quy chế phối hợp giữa các phòng, ban, ngành của Quận, UBND các phường và Chi cục thuế trong công tác quản lý thu thuế trên địa bàn, Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đồng Xuân đã chỉ đạo Chi bộ 2 (Phòng Quản lý chợ) phối hợp, hỗ trợ Đội thuế số 8 triển khai mô hình “Dân vận khéo” “Khéo trong tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh thực hiện tốt nghĩa vụ thuế”.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Chi bộ 2 - Phòng quản lý chợ đã xây dựng triển khai một số nhiệm vụ như: công tác tuyên truyền, quản lý chặt chẽ hộ kinh doanh, thường xuyên  kiểm tra, đối chiếu rà soát số hộ đảm bảo chính xác, công bằng, không để sót hộ.Các trường hợp nghỉ kinh doanh được thông báo đến tổ ngành hàng; niêm yết tại chợ và tạm thời ngừng cấp cung điện đối với các hộ ngừng/nghỉ kinh doanh.

Bằng các biện pháp tuyên truyền vận động, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị chức năng và đặc biệt là đội thuế số 8 – Chi cục thuế quận Hoàn Kiếm, trong thời gian qua, công tác thuế tại chợ Đồng Xuân đã đạt được những kết quả thiết thực:

- Ý thức chấp hành pháp luật thuế của Hộ kinh doanh được nâng lên. 100%  hộ kinh doanh có mã số thuế; Các hộ kinh doanh tại chợ đều thực hiện các thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử: Nộp các loại tờ khai, đơn tạm nghỉ… Tính đến  hết tháng 6/2023, đã có 2.395 hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; 2.216 hộ kinh doanh đăng ký Etax (đạt 90%  số hộ kinh doanh); Tỷ lệ thu thuế 6 tháng đầu năm 2023 tại chợ đạt 47,4% dự toán pháp lệnh.

- Nhờ tăng cường công tác phối hợp và kiểm tra chặt chẽ hộ kinh doanh, đánh giá đúng tình hình kinh doanh của hộ kinh doanh, của ngành hàng, thường xuyên  kiểm tra, đối chiếu rà soát số hộ đảm bảo chính xác, không để sót hộ, các trường hợp tạm ngừng/ nghỉ kinh doanh được thông báo đến tổ ngành hàng; niêm yết tại chợ do đó không có hiện tượng các hộ tạm ngừng/nghỉ vẫn lén lút kinh doanh, đảm bảo công bằng và tạo được niềm tin đối với người kinh doanh.

- An ninh, trật tự, văn minh thương mại, phòng chống cháy nổ  trong khu vực chợ được đảm bảo. Công ty cổ phần đồng Xuân tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, chỉnh trang công trình chợ Đồng Xuân, xây dựng ngành hàng kiểu mẫu tại khu vực ngành hàng. Đồ dùng cá nhân và gia đình tạo môi trường kinh doanh văn minh, thuận lợi,  thu hút lượng khách lớn tới thăm quan, mua bán tại chợ.

- Công tác biểu dương, nêu gương, khen thưởng đối với các hộ kinh doanh thực hiện tốt nghĩa vụ thuế tạo ra hiệu ứng tốt trong các hộ kinh doanh, qua đó góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ của hộ kinh doanh đối với nộp NSNN.

Đ/c Lê Ngọc Sơn - Phó Bí thư chi bộ 2, trưởng phòng Quản lý chợ nhận giấy khen tập thể tiêu biểu trong phong trào “Dân vận khéo”

 Để ghi nhận những kết quả đã đạt được, tại Ngày hội “Dân vận khéo” quận Hoàn Kiếm năm 2023, Quận ủy Hoàn Kiếm đã tặng giấy khen tập thể tiêu biểu trong phong trào “Dân vận khéo” và công nhận mô hình” Dân vận khéo” đối với chi bộ 2 – Đảng bộ Công ty Cổ phần Đồng Xuân.

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận