Những kết quả nội bật 6 tháng đầu năm của Công ty Cổ phần Đồng Xuân

6 tháng đầu năm 2023, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, HĐQT, ban Điều hành đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng ban, đơn vị hoàn thành các mặt công tác: tình hình An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn PCCC tại khu vực chợ Đồng Xuân, chợ đêm & tuyến phố đi bộ được đảm bảo. Tiếp tục phát huy hiệu quả của hoạt động mũi nhọn du lịch xe điện, tận dụng tốt các nguồn thu, các chỉ tiêu kinh doanh cơ bản đạt kế hoạch. Hoàn thành thu tiền và ký phụ lục gia hạn hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh tại chợ Đồng Xuân 6 tháng cuối năm 2023.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức phục vụ kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên và họp HĐQT năm 2023. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, cụ thể hơn trên từng lĩnh vực hoạt động, các văn bản chỉ đạo của Thành phố, quận, Đảng ủy, HĐQT Công ty được phổ biến, quán triệt đến các phòng ban, đơn vị, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả.

- Cơ sở hạ tầng công trình, hệ thống trang thiết bị được chú trọng đầu tư và sửa chữa, bảo dưỡng phục vụ tốt hoạt động của chợ.

- Công tác quản lý chợ, quản lý hộ kinh doanh được thực hiện thường xuyên.

- Đời sống người lao động được quan tâm chăm lo, công tác giải quyết chế độ chính sách cho người lao động được thực hiện đúng quy định, đặc biệt trong tháng 6 công ty thực hiện tăng lương cho CBNV, người lao động đã tạo tâm lý phấn khởi cho toàn thể CBNV công ty.

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận