Thực hiện Quy chế dân chủ tại Công ty Cổ phần Đồng Xuân

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động DN nhằm công khai minh bạch hoạt động của đơn vị, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, người lao động, người kinh doanh liên quan trong hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng; Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể; Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, người lao động, người kinh doanh. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên.

Xác định tầm quan trọng của việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, nhiều năm qua Đảng ủy, HĐQT công ty đã chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ tại chợ Đồng Xuân, Quy chế dân chủ tại nơi làm việc.

Trong sáu tháng đầu năm 2023, phòng quản lý chợ đã tham mưu với Ban Tổng Giám đốc tổ chức 08 cuộc họp, tiếp công dân 9 buổi với BCH Hội phụ nữ chợ, Tổ trưởng, Tổ phó ngành hàng và các hộ kinh doanh khu vực A1 để tiếp thu và trả lời những thắc mắc kiến nghị của người kinh doanh tại chợ và xây dựng giải pháp cụ thể trong các lĩnh vực: tổ chức ký phụ lục gia hạn Hợp đồng cho thuê địa điểm kinh doanh tại chợ Đồng Xuân 6 tháng cuối năm 2023 phù hợp với nguyện vọng của người kinh doanh góp phần thuận lợi hơn cho việc triển khai Phương án điều chỉnh giá cho thuê địa điểm kinh doanh tại chợ Đồng Xuân giai đoạn tiếp theo; Các kế hoạch, phương án giải quyết lấn chiếm, thực hiện văn minh thương mại, đảm bảo an toàn PCCN được tuyên truyền tới các hộ kinh doanh được biết và thực hiện; Những kiến nghị về công tác thu thuế, thu tiền thuê địa điểm kinh doanh và những thắc mắc liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh tại chợ được tiếp thu, giải quyết thỏa đáng. Qua đó, quyền lợi và nghĩa vụ của người kinh doanh được quan tâm đúng mức, tạo sự đồng thuận cao góp phần ngăn ngừa, hạn chế tình trạng khiếu kiện, giữ vững môi trường kinh doanh lành mạnh tại Công ty.

Đại diện Ban Tổng Giám đốc tuyên truyền, phổ biến phương án xây dựng các ngành hàng kiểu mẫu tới BCH Hội Phụ nữ, Tổ trưởng, tổ phó các ngành hàng và đại diện hộ kinh doanh khu vực A1

Đại diện Ban Tổng Giám đốc tuyên truyền, phổ biến phương án xây dựng các ngành hàng kiểu mẫu tới BCH Hội Phụ nữ, Tổ trưởng, tổ phó các ngành hàng và đại diện hộ kinh doanh khu vực A1

Cùng với đó, Đảng ủy Công ty Cổ phần Đồng Xuân thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại nơi làm việc. Người lao động đã tham gia ý kiến vào dự thảo các quy định, quy chế của Công ty; tham gia đánh giá kết quả hoạt động của Công ty đóng góp ý kiến vào các phương án kinh doanh, phương án đầu tư cải tạo công trình chợ thông qua các cuộc họp, hội thảo, hội nghị của Công ty; Đảng viên, quần chúng đánh giá góp ý thông qua Hội nghị Đảng bộ, Chi bộ; đoàn viên chất vấn thông qua sinh hoạt Công đoàn, Đoàn Thành niên. Các ý kiến của cán bộ, đoàn viên, người lao động được xem xét, giải thích một cách nghiêm túc, kịp thời. Đặc biệt để từng bước cải thiện đời sống người lao động, Hội đồng quản trị - Ban Tổng Giám đốc Công ty đã sửa đổi, bổ sung Quy chế tiền lương, Quy chế thi đua khen thưởng trong toàn Công ty, tổ chức ký Thỏa ước Lao động tập thể giai đoạn tiếp theo. Trong quá trình xây dựng người lao động được tham gia đóng góp ý kiến và đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện, đưa vào áp dụng.

Hội nghị đại biểu người lao động Công ty Cổ phần Đồng Xuân năm 2023

Việc thực hiện Quy chế dân chủ tại chợ Đồng Xuân đã đảm bảo hài hoà 3 lợi ích: Lợi ích người kinh doanh - Lợi ích Công ty - Lợi ích Nhà nước. Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với đổi mới cơ chế quản lý cải cách thủ tục hành chính và xây dựng lề lối làm việc theo hướng tôn trọng và phục vụ nhân dân, thông qua đó tăng cường mối quan hệ giữa Công ty với người kinh doanh tạo sự đồng thuận trong công tác quản lý chợ. 

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận