Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Cuộc thi tìm hiểu về Chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) là Cuộc thi do Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức; Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội là đơn vị thực hiện.

Thực hiện văn bản chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, Quận ủy Hoàn Kiếm về việc tuyên truyền hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Đảng ủy Công ty Cổ phần Đồng Xuân triển khai tới cán bộ, đảng viên, nhân viên hưởng ứng tham gia cuộc thi.

Cuộc thi với nội dung tìm hiểu về tầm quan trọng, ý nghĩa lịch sử của Ngày Giải phóng Thủ đô, truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang và những đóng góp to lớn của Đảng bộ, lực lượng vũ trang và Nhân dân Hà Nội trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tìm hiểu về truyền thống nghìn năm Thăng Long - Hà Nội, những thành tựu của Thủ đô đạt được qua 70 năm xây dựng và phát triển và sau gần 40 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới trên các lĩnh vực.

Cuộc thi tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô gồm 2 vòng thi: vòng sơ khảo và vòng chung khảo. Vòng sơ khảo, thí sinh tham gia thi trắc nghiệm trực tuyến diễn ra trong 12 tuần thi trên nền tảng thi trực tuyến. Thí sinh truy cập vào website của cuộc thi, đăng ký tài khoản và tham gia thi.

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận