PHIÊN HỌP THỨ 13 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XUÂN NHIỆM KỲ 2020-2025

Ngày 25/3/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Xuân đã họp phiên thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025. Cuộc họp Hội đồng quản trị công ty phiên thứ 13 đã thông qua nhiều nhiệm vụ quan trọng của Công ty trong năm 2024

Tại phiên họp, đại diện Ban điều hành Công ty đã trình bày: Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; Báo cáo Kế hoạch tài chính năm 2024; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024 và các Kế hoạch, tờ trình quan trọng khác.

Đ/c Hoàng Công Anh - Tổng Giám đốc thay mặt Ban điều hành Công ty trình bày các văn bản

Theo đó, trong năm 2023 và Quý I/2024, mặc dù tình hình kinh tế Thế giới và trong nước đã có dấu hiệu phục hồi tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn ảnh hưởng không nhỏ tới các hoạt động quản lý, kinh doanh của Công ty. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, Đảng ủy - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Xuân đã lãnh đạo Ban điều hành chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Các lĩnh vực kinh doanh kỳ này có tốc độ tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Các chỉ tiêu tài chính tăng trưởng ở mức ổn định; Công tác đảm bảo văn minh thương mại, PCCC, an toàn sử dụng điện được thực hiện thường xuyên và có chuyển biến tích cực; Công tác giữ gìn kỷ luật, kỷ cương hành chính được nâng cao…

Đánh giá về những kết quả đã đạt được, Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các phòng, ban, đơn vị đã cố gắng, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã đề ra.

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Doanh thu – Lợi nhuận tăng từ 5% đến 10% so với Kế hoạch năm 2024, Hội đồng quản trị yêu cầu Ban điều hành Công ty chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị cần tiếp tục đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc, tổ chức phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, nhân viên đảm bảo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, qua đó thúc đẩy tinh thần chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính theo tình hình thực tế, đúng quy định của pháp luật.

Đ/c Nguyễn Song Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT phát biểu kết luận

Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng xác định sự phát triển của Công ty trong thời gian tới sẽ gắn với sự phát triển của nền kinh tế số, trong đó trước mắt sẽ phấn đấu đạt 100% hộ kinh doanh tại khu vực Chợ Đêm và Tuyền phố đi bộ thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt; trong quý III/2024 tiến tới chuyển đổi số hóa công tác quản lý toàn công ty; Nghiên cứu mô hình kinh doanh thương mại điện tử, từng bước góp phần xây dựng nền kinh tế số Quốc gia.

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận